اخبار کپی


نشست ویژه آشنایی با طرحهای دانشجویی بنیاد ملی نخبگان
نشست ویژه آشنایی با طرحهای دانشجویی بنیاد ملی نخبگان
 ١٦:٠٦ - 1399/10/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه غیبت دانشجویان در امتحانات پایانی نیمسال 3992
اطلاعیه غیبت دانشجویان در امتحانات پایانی نیمسال 3992
 ٠٨:٢٩ - 1399/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه مهم در خصوص نظام وظیفه دانشجویان پسر ورودی 99
اطلاعیه مهم در خصوص نظام وظیفه دانشجویان پسر ورودی 99
 ٠٨:٢٤ - 1399/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
جشنواره ایده آوران دانشجویی (جاد) مرکز کارآفرینی و نوآوری
جشنواره ایده آوران دانشجویی (جاد) مرکز کارآفرینی و نوآوری
 ٠٨:٤٣ - 1399/10/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 00-1399 ویژه دانشجو
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 00-1399 ویژه دانشجو
 ٠٨:٢٩ - 1399/10/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398
اطلاعیه تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398
 ٠٩:٠٢ - 1399/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریات چاپ شده انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
نشریات چاپ شده انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
 ٠٨:٥١ - 1399/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین CGSIS
اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین CGSIS
 ٠٨:١٣ - 1399/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه زمان بندی آزمون جامع
اطلاعیه زمان بندی آزمون جامع
 ١٢:٢٨ - 1399/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
منابع و مراجع آزمون جامع
منابع و مراجع آزمون جامع
 ١٠:٤٣ - 1399/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>





اخبار مهم
 • نشست ویژه آشنایی با طرحهای دانشجویی بنیاد ملی نخبگان
  نشست ویژه آشنایی با طرحهای دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

 • اطلاعیه غیبت دانشجویان در امتحانات پایانی نیمسال 3992
  اطلاعیه غیبت دانشجویان در امتحانات پایانی نیمسال 3992

 • اطلاعیه مهم در خصوص نظام وظیفه دانشجویان پسر ورودی 99
  اطلاعیه مهم در خصوص نظام وظیفه دانشجویان پسر ورودی 99

 • جشنواره ایده آوران دانشجویی (جاد) مرکز کارآفرینی و نوآوری
  جشنواره ایده آوران دانشجویی (جاد) مرکز کارآفرینی و نوآوری

 • اطلاعیه تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398
  اطلاعیه تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398

 • نشریات چاپ شده انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
  نشریات چاپ شده انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز

 • اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین CGSIS
  اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین CGSIS

 • اطلاعیه زمان بندی آزمون جامع
  اطلاعیه زمان بندی آزمون جامع

 • منابع و مراجع آزمون جامع
  منابع و مراجع آزمون جامع

 • تمدید مهلت ثبت نام مقدماتی نیمسال 3992
  تمدید مهلت ثبت نام مقدماتی نیمسال 3992