دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
سرفصل آموزشي كارشناسي مهندسي شيمي(1-93 به بعد)
 
سرفصل پيشنهادي رشته مهندسی شیمی بدون گرایش دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
جدول دروس عمومی و معارف اسلامی
فهرست دروس تخصصي و اختياري دانشجويان مهندسي شيمي بدون گرايش(ورودي مهر 93 به بعد)
1      2        3        4