ارتباط با ما

آدرس: سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان
دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز - کد پستی 19111-35131

تلفن و نمابر : 33354120-023

آدرس پست الکترونیکی : che-p@semnan.ac.ir