مسول آزمایشگاه: دکتر امیر حیدری

شماره تلفن: 02331532484

ایمیل: amirheidari@semnan.ac.ir

وب سایت: PSMlab.ir

تجهیزات آزمایشگاه:

1- کامپیوتر محاسباتی

2- راکتور پرشده بستر چرخان (RPB)

3- مخزن همزن دار 3 فازی

 

معرفی آزمایشگاه:

آزمایشگاه مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند - Process Simulation and Modeling Laboratory (PSM Lab) - تلاش دارد تا بر تکیه بر تجربه و تخصص نیروی انسانی خود، در رفع موانع موجود در صنایع مختلف و همچنین ارتقاء سطح پژوهش‌های علمی مشارکت نماید. تمرکز آزمایشگاه مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند بر شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و آنالیز فرآیندهای مختلف صنعتی (صنایع شیمیایی، نفت، پتروشیمی، گاز، صنایع معدنی، صنایع دارویی و ...) و فرآیندهای آزمایشگاهی بر اساس روش‌های برتر مدلسازی وشبیه‌سازی ریاضی از جمله تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می‌باشد.

 

نمایی از آزمایشگاه