يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦
معاون و مدير تحصيلات تكميلي
معاون دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز : دکتر مهدی پروینی
مهدی پروینی
m.parvini@sun.semnan.ac.ir
 31533929 
داخلي 3929
استادیار گروه آموزشي پتروشیمی و پلیمر ایمنی محیط زیست و مدلسازی