اخبار


چگونگي و شرايط اخذ واحد به صورت نيمه حضوري در تابستان 99
چگونگي و شرايط اخذ واحد به صورت نيمه حضوري در تابستان 99
 ٠٨:١٢ - 1399/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقويم دانشگاهي نيمسال 3991
تقويم دانشگاهي نيمسال 3991
 ١٣:٠٠ - 1399/03/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
شرایط بکارگیری سرباز در طرح تاپ
شرایط بکارگیری سرباز در طرح تاپ
 ١٣:٥٨ - 1399/03/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه کارآموزی تابستان 99
اطلاعیه کارآموزی تابستان 99
 ١٣:٥٨ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
پروتکل بهداشتی حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاهها و کارگاهها
پروتکل بهداشتی حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاهها و کارگاهها
 ١٥:٥٥ - 1399/03/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دانشگاه خوارزمی در باره برگزاری ترم تابستانی
اطلاعیه دانشگاه خوارزمی در باره برگزاری ترم تابستانی
 ١٥:٤٩ - 1399/03/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه بسیار مهم در رابطه با گزارش 428
اطلاعیه بسیار مهم در رابطه با گزارش 428
 ٠٨:٠٢ - 1399/03/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه نحوه برگزاری امتخانات پایان تزم 2-98
اطلاعیه نحوه برگزاری امتخانات پایان تزم 2-98
 ٠٨:١١ - 1399/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
لیست امتحانات دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
لیست امتحانات دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 ٠٨:٢١ - 1399/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تقاضای افزایش سنوات تحصیلی
اطلاعیه تقاضای افزایش سنوات تحصیلی و تقاضای دریافت مجوز ادامه تحصیل به واسطه مشروطی بیش از حد مجاز افزایش سنوات
 ٠٨:١٤ - 1399/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>