چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٩
آدرس دانشکده
آدرس و شماره تلفنهای دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز - کد پستی 19111-35131
تلفن و نمابر : 33354120- 023
آدرس ایمیل دانشکده: che-p@semnan.ac.ir