مسول آزمایشگاه: دکتر فرشاد ورامینیان و دکتر کیانا پیوندی

شماره تلفن: 02331532465 و 02331532482

ایمیل: fvaraminian@semnan.ac.irو k_peyvandy@semnan.ac.ir

تجهیزات آزمایشگاه:
1-راکتور شیشه‌ای ناپیوسته با دمای جداره ثابت
2- راکتور ساکن
3- راکتور متخلخل
4- راکتور اولتراسوند
5- راکتور شیشه‌ای
6- میکروکالیمتری روبشی
7- راکتور فشار بالا

 

آزمایشگاه هیدرات
بیشتر تحقیقات انجام شده در این آزمایشگاه، آزمایش‌های مرتبط با فرایند تشکیل و تجزیه هیدرات گازی (متان، اتان، کربن دی‌اکسید و ) و مایع (تتراهیدروفوران، سیکلوپنتان و انواع مبردها) در حضور افزودنی ها از نوع تسریع کننده یا بازدارنده می باشد. از دیگر تحقیقات انجام شده آزمایشهای مربوط به جایگزینی متان توسط دی اکسید کربن و جداسازی گازها به کمک فرآیند تشکیل هیدرات است. علاوه بر سامانه های آزمایشگاهی مربوط به هیدرات، حذف فلزات سنگین از آب، تصفیه آب، تقطیر، آزمایشهای مربوط به مهندسی فرآیندهای زیستی نیز در این آزمایشگاه در حال انجام است.

آزمایشگاه هیدرات گازی

تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *