مزاحل ثبت پروپزال دانشجویان کارشناسی ارشد

احتراما به اطلاع می رساند که دانشجویان کارشناسی ارشدی که قصد ثبت پروپوزال خود را در سامانه گلستان دارند، بر اساس مصوبه مورخه 19/10/1401 جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، روند ذیل از تاریخ فوق اجرایی خواهد شد.

1) مراجعه دانشجو به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده برای بررسی وضعیت تحصیلی و امکان اخذ پروپوزال

2) هماهنگی استاد راهنما و دانشجو برای آماده سازی پروپوزال

3) ارسال پروپوزال توسط استاد راهنما به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده از طریق اتوماسیون اداری

4) ارجاع پروپوزال توسط معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده به مدیر گروه تخصصی مربوطه

5) تشکیل جلسه گروه تخصصی توسط مدیر گروه مربوطه و طرح در جلسه گروه تخصصی. اگر نتیجه جلسه برای پروپوزال مثبت بود به جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می گردد. در غیر اینصورت نظرات توسط مدیر گروه مربوطه به استاد راهنما توسط اتوماسیون اداری ارجاع می شود تا اصلاحات انجام گیرد. همچنین گروه تخصصی باید در جلسه تعیین نماید که آیا پس از اصلاح، پروپوزال دوباره در جلسه گروه تخصصی مطرح شود یا رویت توسط مدیر گروه کفایت می نماید.

6) طرح نهایی در جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده. اگر نتیجه جلسه منفی بود نظرات به استاد راهنما ارجاع خواهد شد. اگر نتیجه جلسه مثبت بود دانشجو باید پیشینه پژوهش را دریافت کرده و پروپوزال را در ایران داک ثبت نماید. اگر با ثبت پروپوزال، پیشینه مثبتی توسط سایت اعلام گردد روند اجرای پروپوزال متوقف خواهد شد.

7)ثبت نهایی پروپوزال به همراه بقیه مدارک در سامانه گلستان. با انجام صحیح مراحل بالا، ثبت در سامانه گلستان سریعتر پیش خواهد رفت.

سلامت و پیروز باشید

مهدی خالصی
تهیه کننده:

مهدی خالصی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *