گروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان از سال 1379 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی- گرایش صنایع شیمیایی معدنی فعالیت خود را آغاز کرده است. در سال ١٣٨١ با ایجاد مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با گرایش فرآیندهای جداسازی و در سال ١٣٨٣ با تأسیس گرایش طراحی فرآیندها در مقطع کارشناسی ارشد در این گروه موافقت شد. در سال 1386 و در پی افزایش توان علمی و فنی و تعداد اعضای هیأت علمی، رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرآیندهای نفت در مقطع کارشناسی تأسیس گردید. در سال 1387 با تأسیس رشته‌های مهندسی شیمی- گرایش صنایع گاز در مقطع کارشناسی، مهندسی شیمی- گرایش ترموسینتیک در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی شیمی- گرایش ترمودینامیک در مقطع دکتری موافقت شد. همچنین در سال ١٣٨٨ با پذیرش دانشجو در گرایش مهندسی شیمی- پدیده های انتقال، مقطع دکتری گرایش پدیده‌های انتقال در این دانشکده نیز دایر گردید. در سال 1387 با حمایت مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به فعالیت های اعضای هیأت علمی، گروه مهندسی شیمی و با تصویب هیأت امناء به دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ارتقاء یافت و در آذر ماه ١٣٨٨ ساختمان جدید این دانشکده به بهره برداری رسید. هم اکنون این دانشکده با داشتن 15 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت، 7 آزمایشگاه‌ مجهز تحقیقاتی، گروه پژوهشی گچ و تجهیزات مناسب آموزشی مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی است و در سطح دانشگاه، فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی چشمگیری را ارائه کرده است به طوری که این دانشکده بر اساس نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال 2018 میلادی جزء 500 دانشکده برتر جهان در رشته مهندسی شیمی می باشد.