لیست اخبار صفحه :1
ضایعه درگذشت دانشمند سختکوش و اندیشمند فرزانه، شادروان دکتر فرامرز هرمزی
انالله و انا الیه راجعون

ضایعه درگذشت دانشمند سختکوش و اندیشمند فرزانه، شادروان دکتر فرامرز هرمزی

بی شک خانواده بزرگ دانشگاه سمنان ،امروز در فراق استادی متعهد ، دلسوزو گرانمایه به سوگ نشسته‌ است که سالها برای اعتلای علمی کشور تلاش نمود تا جائیکه توانست سالیان متمادی در فهرست دانشمندان پر استناد یک درصد برتر دنیا جای گیرد و شاگردان بی شماری از محضر والای وی بهره مند شدند .