میزبانی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از مدیران آموزشی و پژوهشی صنایع شیمیایی پارچین

 میزبانی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

میزبانی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از مدیران آموزشی و پژوهشی صنایع شیمیایی پارچین


به منظور توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت و نیز تعامل سازنده با سازمان ها و ارگان ها، جمعی از مدیران آموزشی و پژوهشی صنایع شیمیایی پارچین با اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دیدار کردند.

دکتر نجفی کانی رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان در ابتدای این نشست تخصصی، توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده را معرفی و در خصوص نیازهای فناورانه و موضوعات همکاری مشترک بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه در خصوص توسعه همکاری های فی مابین در آینده برنامه ریزی شد.

مهدی خالصی
تهیه کننده:

مهدی خالصی

تصاویر

میزبانی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از مدیران آموزشی و پژوهشی صنایع شیمیایی پارچین - مدیران آموزشی و پژوهشی صنایع شیمیایی پارچین با اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دیدار کردند -

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *